2014.05. CMSS Baseball game   14-05-08
CMSS   2,548
 

2014뀈 5썡 2씪 뵲쑜븳 궇뵪瑜 留욎씠븯뿬 媛꾨떒븳 빞援 寃뚯엫쓣 吏꾪뻾븯뒿땲떎.

룄빀 14紐낆쓽 븰깮씠 李멸븯뿬 利먭굅슫 떆媛꾩쓣 蹂대깉뒿땲떎.
 
2014.05. Teacher's day 
2014.04. CMSS Spring Party