2017.04. CMSS Spring party   17-04-10
CMSS   845
 

2017뀈 4썡 7씪 湲덉슂씪

遊꾩쓣 留욎씠븯뿬 뿰援ъ떎 援ъ꽦썝뱾씠 븿猿 뵺湲 뙆떚瑜 媛議뚯뒿땲떎.

뵲뒪븳 遊 궇뵪 븘옒, 踰싰퐙쓣 援ш꼍븯硫 利먭굅슫 떆媛꾩쓣 蹂대깉뒿땲떎.
 
2017.05. 遊 뒪룷痢 씠踰ㅽ듃 
2017.03.됤"Controlling turtle motion with human thought", ScienceDaily